Jak badamy skuteczność

Badanie zostało przeprowadzone przez Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu Komag w Gliwicach w lutym 2019, w warunkach rzeczywistych (przy wysokim stężeniu smogu).

Polegało ono na porównaniu stężenia pyłów PM2,5 oraz PM10 w wózku głębokim z nałożoną osłoną antysmogową BRIMMU i w wózku bez żadnej osłony. Badanie zostało przeprowadzone po wcześniejszym postarzeniu filtra (ciągłe używanie systemu przez 360h). W trakcie trwania badania osłona była co godzinę zdejmowana na krótki okres czasu, tak aby zasymulować “zaglądania do dziecka”.

Wyniki badania (na przykładzie cząstek PM 2,5) przedstawione są na wykresie.

Wynik? Ponad
90%

Wynik?
Ponad 90%

Badanie wykazało, iż średnio stężenie PM2,5 w gondoli z osłoną antysmogową było o 90,5% niższe, a stężenie PM10 o 90,7% niższe niż w gondoli bez osłony. Badanie wykazało ponad 90% obniżenie stężenia szkodliwych pyłów we wnętrzu wózka po 7 minutach od jej założenia w warunkach smogowych, na skutek działania systemu.

Mimo, że badanie nie uwzględniało cząstek pomiędzy PM1 PM2,5 to parametry naszych filtrów wskazują na skuteczność również w oczyszczaniu powietrza z cząstek o tych rozmiarach.

SZYBKI KONTAKT

Media, marketing:
kasia@brimmu.com

Kwestie techniczne,
współpraca handlowa
i strategiczna:
filip@brimmu.com

Telefon kontaktowy:
+48 660 455 251

Biuro/showroom:
ul. Konstancińska 2/2
02-942 Warszawa

Producent 
Resphere Sp z o.o.
pl. Rembowskiego 9a/19
02-915 Warszawa

NIP 5213843506
KRS 000053899
Regon 381625644