BRIMMU powstało przy wsparciu Funduszy Europejskich

Założenia i cel projektu

Celem jest opracowanie technologii, przebadanie pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności nowego produktu inteligentnej osłony chroniącej niemowlęta i małe dzieci  w wózkach przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń w powietrzu.

W rezultacie nowy, bezpieczny produkt będzie gotowy do wdrożenia i wprowadzenia na rynek krajowy i zagraniczne. Dzięki temu wnioskodawca zbuduje silną pozycję rynkową w oparciu o krajowe środowisko podwykonawców, dostawców i jednostek naukowo – badawczych, na bazie której rozwinie kolejne produkt z branży ochrony zdrowia i oczyszczania powietrza.

Wartość projektu: 1mln

Dofinansowanie: 80%

SZYBKI KONTAKT

Media, marketing:
kasia@brimmu.com

Kwestie techniczne,
współpraca handlowa
i strategiczna:
filip@brimmu.com

Telefon kontaktowy:
+48 660 455 251

Biuro/showroom:
ul. Konstancińska 2/2
02-942 Warszawa

Producent 
Resphere Sp z o.o.
pl. Rembowskiego 9a/19
02-915 Warszawa

NIP 5213843506
KRS 000053899
Regon 381625644