Fundusze UE

BRIMMU powstało przy wsparciu Funduszy Europejskich

Założenia i cel projektu

Celem jest opracowanie technologii, przebadanie pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności nowego produktu inteligentnej osłony chroniącej niemowlęta i małe dzieci  w wózkach przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń w powietrzu.

W rezultacie nowy, bezpieczny produkt będzie gotowy do wdrożenia i wprowadzenia na rynek krajowy i zagraniczne. Dzięki temu wnioskodawca zbuduje silną pozycję rynkową w oparciu o krajowe środowisko podwykonawców, dostawców i jednostek naukowo – badawczych, na bazie której rozwinie kolejne produkt z branży ochrony zdrowia i oczyszczania powietrza.

Wartość projektu: 1mln

Dofinansowanie: 80%